Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Mgr. Katarína Pospíšilová
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jaroslava Orosová
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. Zuzana Maršáleková
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a Univerzitná nemocnica Bratislava
Hemoptýza u detí
MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.
Dermatovenerologické oddělení, Nemocnice Jihlava, p. o.
Atopický ekzém – teorie i praktické rady
MUDr. Jana Zímová
Kožní oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava
Mgr. et Mgr. Pavlína Zímová
Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, Brno, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ostrava
Svrab u dětí
PhDr. Zuzana Hradečná
Klinika detskej psychiatrie LF UK a DFNsP, Bratislava
Mgr. Petra Belešová
Klinika detskej psychiatrie LF UK a DFNsP, Bratislava
Špecifiká komunikácie s detským pacientom
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Andrea Jovankovičová, PhD.
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Ivona Klochanová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Miroslav Ondriska
Rádiologické oddelenie DFNsP, Bratislava
Stridor u dieťaťa z pohľadu otorinolaryngológa
MUDr. Štefan Dobrovič
Klinika ORL a CHHaK FN Ružomberok
MUDr. Marián Sičák, PhD.
Klinika ORL a CHHaK FN Ružomberok
Endoskopická adenoidektómia u detí s chronickou sekretorickou otitídou
MUDr. Oleksandr Dobrovanov
III. Detská klinika SZU, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o.
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
III. Detská klinika SZU, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o., II. Detská klinika SZU, DFNsP, Banská Bystrica
Intoxikácia oxidom uhoľnatým a jej možné komplikácie – kazuistika
MUDr. Josef Grym
Pediatrické oddělení nemocnice SZZ Krnov
MUDr. Michaela Floderová
Pediatrické oddělení nemocnice SZZ Krnov
MUDr. Veronika Halašková
Pediatrické oddělení nemocnice SZZ Krnov
MUDr. Jana Zientková
Pediatrické oddělení nemocnice SZZ Krnov
MUDr. Marie Žaloudíková
Pediatrické oddělení nemocnice SZZ Krnov
Méně obvyklé úrazy a otravy u dětí – kazuistiky
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Z Moravy cez Nitru do Pešti: Leopold Windisch
ORBIS PICTUS MEDICUS
Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jan Papež
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Dana Dostálková
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
Zpěněná moč
NEKROLÓG
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
Rozlúčka s profesorom MUDr. Lászlóom Kovácsom, DrSc., MPH (1950 – 2017)
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Čo pre mňa a pre slovenskú mediko-historiografiu znamená pán profesor László Kovács?
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Martina Kubicová
Dětské oddělení, Městská nemocnice Ostrava – Fifejdy
Pohlavně přenosné nemoci u dospívajících
created by © zooom.sk s.r.o.