Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
Preventabilné infekčné invazívne ochorenia – fakty, trendy a súčasný stav na Slovensku
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Martina Neradová Richterová
DermaConcept s. r. o. Kuřim, Medicom clinic Brno
Dětské zimní dermatózy
MUDr. Iveta Valachová
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica
Enterálna výživa sondou u detí
Mgr. Mária Hatoková, PhD.
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Bratislava
Mgr. Jana Bašnáková, MSc.
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Bratislava
Komunikácia pediatrov s rodičmi o téme očkovania – zmeny, potreby a stratégie
MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.
Urologická klinika FN Olomouc
Záněty zevního genitálu u dětí – balanitida, epididymitida, orchitida
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Kožná mastocytóza u detí
MUDr. Jana Kerlik, PhD.
Oddelenie epidemiológie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
Oddelenie epidemiológie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
MUDr. Gabriela Košecká
Oddelenie epidemiológie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline
Prvý známy prípad kliešťovej encefalitídy s pozitívnou klinickou symptomatológiou u dojčaťa na Slovensku
Mgr. Lucia Mazúchová, PhD.
Ústav pôrodnej asistencie JLF UK, Martin
PhDr. Simona Kelčíková, PhD.
Ústav pôrodnej asistencie JLF UK, Martin
Bc. Patrícia Vasilková
Ústav pôrodnej asistencie JLF UK, Martin
Podpora bondingu po pôrode ako východisko úspešného dojčenia
MUDr. Zuzana Podmanická, MUDr. Viera Rajčanová, MUDr. Katarína Okáľová, PhD.
DFNsP, II. DK SZU Banská Bystrica
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
DFNsP, II. DK SZU Banská Bystrica, Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
MUDr. Eva Bubanská, PhD., MUDr. Helena Fillová
DFNsP, II. DK SZU Banská Bystrica
doc. MUDr. Peter Čižnár, Csc.
DK LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Júlia Horáková, PhD., MUDr. Sabina Šufliarska, PhD., MUDr. Alica Chocholová, PhD.
Transplantačná jednotka kostnej drene, KDHO LF UK a NÚDCH Bratislava
Od symptómu k syndrómu
MUDr. Alžbeta Lencsésová
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Ľubica Tichá, PhD.
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Ľudmila Trejbalová
I. interná klinika SZU a UN Bratislava
MUDr. Michaela Pietrzyková
Oddelenie klinickej genetiky CGL UNB, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Sotosov syndróm alebo hormonálne funkčný mikroadenóm hypofýzy ako príčina nadmerného rastu u 11-ročného dievčaťa?
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
50. výročie prvej transplantácie srdca
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Robert Zajíček, Ph.D.
Klinika popáleninové medicíny FNKV a 3. LF UK, Praha
MUDr. Ivana Grosová
Klinika popáleninové medicíny FNKV a 3. LF UK, Praha
MUDr. Hubert Šuca
Klinika popáleninové medicíny FNKV a 3. LF UK, Praha
Faktory závažnosti popáleninového úrazu v dětském věku
created by © zooom.sk s.r.o.