Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Mária Jasenková
Plamienok, n. o., Bratislava
Detská paliatívna liečba – pomoc deťom, ktorých život je krátky a vzácny
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Mgr. Lucia Kralovičová
Centrum smútkovej terapie PLAMIENOK, n. o., Bratislava
Hana Kolibiarová, MSW
Centrum smútkovej terapie PLAMIENOK, n. o., Bratislava
MUDr. Mária Jasenková
Centrum smútkovej terapie PLAMIENOK, n. o., Bratislava
Viac života, menej bolesti. Ako pomôcť rodičom, ktorí vedia, že prežijú svoje dieťa (praktické rady pre lekárov)
MUDr. Gonzalo Alonso Ramos Rivera
Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Zlatica Pavlovičová
Rádiologické oddelenie NÚDCH Bratislava
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH Bratislava
Bolesti chrbta u detí
MUDr. Zuzana Kardošová, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Zuzana Velická, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Benígne prechodné dermatózy u novorodencov
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Ondrej Kysel
PLAMIENOK, n. o., Bratislava
MUDr. Mária Jasenková
PLAMIENOK, n. o., Bratislava
Detská paliatívna starostlivosť na Slovensku
Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU, Banská Bystrica
MUDr. Annamária Špotová
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Martina Mikesková
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Stanislava Hederová
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Andrea Hrašková
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH Bratislava
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin
Cielená liečba závažnej multisystémovej histiocytózy z Langerhansových buniek
MUDr. Jaroslava Orosová
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH Bratislava
MUDr. Peter Talarčík
Cytopathos, s. r. o., Bratislava
MUDr. Miloš Kuriačka
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH Bratislava
MUDr. František Strmiska, PhD.
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH Bratislava
MUDr. Jaromír Krbaťa
Rádiologické oddelenie NÚDCH Bratislava
MUDr. Pavol Omaník, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH Bratislava
doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD., MPH, FCCP
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH Bratislava
Zriedkavé chronické pľúcne ochorenie u 17-ročného pacienta – kazuistika
ŠTANDARDNÉ POSTUPY
MUDr. Daša Mikušíková
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Farmakologická liečba horúčky – štandardný postup
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Lekárska dynastia Lenhossékovcov
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
RNDr. Katarína Skalická, PhD.
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky, Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Primárna ciliárna dyskinéza
FARMAKOLOGICKÉ OKIENKO
MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
Reumatologická ambulancia, Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Metotrexát – čo potrebuje vedieť pediater?
ORBIS PICTUS MEDICUS
Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Barbora Špičáková
Dětské oddělení, Nemocnice Boskovice s.r.o.
Bohnovy noduly
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
MUDr. Kamila Michálková
Radiologická klinika LF UP a FN v Olomouci
Klinická variabilita spolknutých cizích těles v dětském věku
created by © zooom.sk s.r.o.