Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
Akademické centrum výskumu autizmu, Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
Aj slovenskí lekári podporujú Svetový deň povedomia o autizme
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.
Akademické centrum výskumu autizmu, Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
Akademické centrum výskumu autizmu, Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
Poruchy autistického spektra – včasná diagnostika a skríning
MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.
Fyziologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Mgr. Diana Filčíková
Fyziologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
MUDr. Dagmar Nemcsicsová
Fyziologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Gastroenterologické centrum ASSIDUO, Bratislava
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
Fyziologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Gastrointestinálne a nutričné problémy pri poruchách autistického spektra a ich riešenie
MUDr. Katarína Prochotská, PhD.
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Nové odporúčania pre diagnostiku hypertenzie u detí
MUDr. Kateřina Radoušová
Privátní dermatovenerologická ambulance, Poliklinika Klášter Liberec
Seboroická dermatitida v ambulanci pediatra a obvodního lékaře
MUDr. Hana Kosová, Ph.D.
Gynekologie Studentský dům, s. r. o., Praha
Synechia vulvae infantum
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Michal Petrík
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH Bratislava
doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Martin Smrek, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH Bratislava
doc. MUDr. Ján Trnka, CSc.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. František Horn, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH Bratislava
Doplňujúca intratekálna liečba spasticity baklofenom u detí s metabolickým ochorením
Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Dana Novotná, Ph.D.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Helena Schneiderová
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jan Papež
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Martin Jouza
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
Tyreotoxická periodická paralýza
MUDr. Zuzana Konečná
Dětské oddělení, Uherskohradišťská nemocnice, a. s.
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Dana Dostálková
Pediatrická klinika – ambulance dětské nefrologie, FN Brno
Od retardace růstu k transplantaci ledviny
ŠTANDARDNÉ POSTUPY
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Katarína Prochotská, PhD.
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Manažment liečby hypertenznej krízy u detí – štandardný postup
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Rodák z Levíc, kúpeľný lekár vo Vyhniach – priekopník balneológie v Uhorsku: Štefan Boleman (1843 – 1905)
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Liddleov syndróm – vzácna príčina monogénovej hypertenzie
ORBIS PICTUS MEDICUS
MUDr. Jan Papež
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jiří Štarha, Ph.D.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Petr Jabandžiev
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jana Šuláková
Oddělení lékařské genetiky FN Brno
MUDr. Jan Šenkyřík
Klinika dětské radiologie LF MU a FN Brno
Archibaldovo znamení
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Renata Kračmarová
Klinika infekčních nemocí FN a LF Hradec Králové
Komplikace varicely v dětském věku
created by © zooom.sk s.r.o.