Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Neurofibromatóza 1. typu, zriedkavé ochorenie časté v klinickej praxi
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Zuzana Novaresio
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb, Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá PhD., MPH
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb, Bratislava
Diferenciálna diagnostika café-au-lait makúl
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Lenka Langová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Martin Čverha
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Diagnostika sluchu novorodencov a malých detí – I. časť: Skríningové vyšetrenia sluchu u novorodencov a detí v predškolskom a školskom veku v Slovenskej republike
MUDr. Pavol Omaník, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH Bratislava
RNDr. Natália Schlanková
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Igor Béder, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Michal Kabát, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH Bratislava
doc. MUDr. Ján Trnka, CSc.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH Bratislava
Deformity prednej hrudnej steny u detí
Doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Psychomed s. r. o. a PK FN Olomouc
ADHD ve světle současné psychiatrie a klinické praxe
Hlavním cílem článku je seznámit pediatry s aktuálním pohledem na klinický obraz, epidemiologii, patofyziologii, diagnostiku a terapeutické přístupy k ADHD. Vycházíme z poznatků o této nemoci, jak je uvádí DSM 5, revidovaný diagnostický klasifikační systém duševních poruch, vypracovaný APA (Americká Psychiatrická Asociace). ADHD je nyní vnímána jako neurovývojová porucha, která sice začíná v dětství, ale u více než poloviny případů pokračuje do dospělého věku, kde může být zdrojem následných emočních, vztahových nebo sociálních problémů. Hyperaktivita je obvykle prvním příznakem už v časném věku, důsledky závažného deficitu pozornosti se projeví především až ve škole, i když je porucha pozornosti od počátku trvalou součástí klinického obrazu. Komorbidita komplikuje diagnostický proces. Léčba může přispět k harmonizaci osobnostního rozvoje, budování sebeúcty a lepší socializaci v dospělosti.
Kľúčové slová: ADHD, klinický obraz, patofyziologie, diagnostika, léčba

ADHD in the light of contenporary psychiatry and clinical practice
Main aim of this article is to inform pediatrists about our actual view on the clinical picture, epidemiology, pathophysiology and diagnostic procedures of ADHD and about the therapeutic approaches to this disorder. According to DSM 5, revised diagnostic and statistical manual of mental disorders, we accept ADHD as a neurodevelopmental disorder with common onset in childhood and lifelong duration in at least at half of the patients. ADHD can be result in various consequent problems in adult life e.g. emotional, relational or social. Hyperactivity is often the first symptom in early childhood, severe inattention with some consequences in academic performance is usually observed at basic school level. Comorbidity complicates diagnostic process. Proper therapy can help to harmonize the development of personality, to build self-esteem and to improve socialization in adulthood.
Key words: ADHD, clinical picture, pathophysiology, diagnostic process, therapy
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Svrab je stále aktuálny
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Submentálny absces ako komplikácia neliečeného atopického ekzému
ŠTANDARDNÉ POSTUPY
MUDr. Oleksandr Dobrovanov, MBA
III. Detská klinika SZU, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Bratislava
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
III. Detská klinika SZU, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o., II. Detská klinika SZU, DFNsP Banská Bystrica
doc. MUDr. Oľga Červeňová, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Návrh štandardného protokolu sonografického skríningu obličiek u novorodencov a ďalšieho diagnostického a liečebného postupu
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Dvakrát pochovaný: Dr. Matej Bencúr alias Martin Kukučín (1860 − 1928)
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
MUDr. Gabriela Hrčková
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Syndróm renálnych cýst a diabetu
ORBIS PICTUS MEDICUS
Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
Onychomadéza – pozdní komplikace nemoci ruka, noha a ústa
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Daniela Humhejová
EUC Klinika Ústí nad Labem s. r. o., Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o. z., Krajská zdravotní a. s.
Kožní nemoci u dětí a výběr povolání
created by © zooom.sk s.r.o.