Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomír Barák, CSc.
Vedúci Detského diabetologického centra SR, Detská klinika Lekárskej fakulty UK a Národného ústavu detských chorôb
Diabetes mellitus u detí včera, dnes a zajtra
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Kristína Podoláková
Detské diabetologické centrum Slovenskej republiky pri Detskej klinike LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Ľubomír Barák, CSc.
Detské diabetologické centrum Slovenskej republiky pri Detskej klinike LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Emília Jančová
Detské diabetologické centrum Slovenskej republiky pri Detskej klinike LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Detské diabetologické centrum Slovenskej republiky pri Detskej klinike LF UK a NÚDCH, Bratislava
Diabetes mellitus v dojčenskom a batolivom veku
MUDr. Jaroslav Tomko
Klinika detskej kardiológie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Detské kardiocentrum, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
MUDr. Marko Bjeloševič
Klinika detskej kardiológie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Detské kardiocentrum, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
MUDr. Lenka Majerová
Klinika detskej kardiológie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Detské kardiocentrum, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
MUDr. Peter Olejník, PhD.
Klinika detskej kardiológie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Detské kardiocentrum, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
Kardiálne príčiny bolesti na hrudníku u detí
MUDr. Jana Trebatická, PhD.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Ján Šuba, MPH
Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Anna Surovcová
Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Súčasný pohľad na depresiu v detstve a adolescencii
RNDr. Natália Schlanková
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. František Horn, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Doc. MUDr. Ján Trnka, CSc.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Robert Sandner
Ortopedicko-protetické pomôcky Protea spol. s r. o., Bratislava
Možnosti liečby polohovej plagiocefálie
MUDr. Barbora Nedomová, PhD.
DKAIM LF UK a LF SZU a NÚDCH, Bratislava
Celková anestézia a neurotoxicita: aké sú naše poznatky?
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Daša Žemberová
Klinika pediatrie a neonatológie, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Andrea Valapková
Klinika pediatrie a neonatológie, Fakultná nemocnica Trenčín
Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Simona Čičová
Klinika pediatrie a neonatológie, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Zuzana Jahodková
Klinika pediatrie a neonatológie, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
Klinika pediatrie a neonatológie, Fakultná nemocnica Trenčín
Neonatálna hypertyreóza
MUDr. Lenka Langová
Detská ORL klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava, Klinika dětské ORL a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
MUDr. Ivana Matejová
Detská ORL klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava, Klinika dětské ORL a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská ORL klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Využitie BAHA® u dieťaťa s vrodenou prevodovou obojstrannou poruchou sluchu
ŠTANDARDNÉ POSTUPY
Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Odporúčania pre liečbu akútnej astmy u detí
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
PhDr. Katarína Jariabková, PhD.
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava
Williamsov syndróm
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Kongres Európskej spoločnosti klinického výskumu v pediatrii (Bratislava, 21. – 22. jún 2018)
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Tereza Michálková Grézlová
1. lékařská fakulta UK v Praze
MUDr. Daniela Marková
Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK v Praze, Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží, Praha
Doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha a 1. lékařská fakulta UK v Praze
MUDr. Michal Goetz, Ph.D.
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, 2. lékařská fakulta UK v Praze
Psychiatrická problematika u předčasně narozených dětí
created by © zooom.sk s.r.o.