Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KAZUISTIKA
MUDr. Pavel Geier, MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc., MUDr. Vratislav Smolka, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Martin Köcher, Ph.D.
Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Radiologická klinika FN a LF UP Olomouc
Renovaskulární hypertenze
KAZUISTIKA – KLINICKO-RADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
Doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Kamila Michálková
Dětská klinika FN a LFUP Olomouc Radiologická klinika FN a LFUP Olomouc
Bolesti páteře
KLINICKÁ FARMAKOLÓGIA
Doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
Ústav klinické farmakologie FNsP a Zdravotně sociální fakulty OU Ostrava
Farmakokinetika v dětském věku
KOMENTÁRE
Překlad MUDr. Eva Klásková
Profylaxe infekční endokarditidy při stomatologických výkonech u dětí s vrozenými srdečními vadami
Pacienti s vrozenými srdečními vadami (VSV) jsou zvýšeně ohroženi infekční endokarditidou (IE). Autoři provedli retrospektivní analýzu provádění profylaxe antibiotiky při stomatologických výkonech s cílem zabránit IE u 163 pacientů, léčených pro vrozenou srdeční vadu v Deutsches Herzzentrum Berlin. Impulsem pro provedení studie byli 3 pacienti tohoto kardiocentra, kteří museli být léčeni pro IE v důsledku nedodržení profylaktických opatření při stomatologickém zákroku.
Překlad doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Lymská artritida u dětí: klinická epidemiologie a dlouhodobé výsledky
Překlad doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Charakteristika lymské meningitidy a její srovnání s virovou meningitidou u dětí
PEDIATRIA V SKRATKE
Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Pediatrická klinika a katedra pediatrie IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Anafylaktický šok
PRE SESTRY
Doc. MUDr. Anna Nečasová, CSc.
Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, Brno
Úvod do rubriky pro sestry
Jaroslava Fendrychová
Katedra pediatrie, IDVPZ Brno
Péče o novorozence
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Dětská klinika FN a LF UP, Olomouc
Sezónní alergická rýma
MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Alergie na bílkovinu kravského mléka v dětském věku – diagnostika a terapie
MUDr. Pavla Doležalová, MUDr. Dana Němcová, doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství UK 1. LF a VFN v Praze
Klinická problematika artritid v dětském věku
MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Dětská psychiatrická ambulance, Olomouc
Co víme o tikové nemoci?
created by © zooom.sk s.r.o.